Warsztat pszczelarski

Warsztat pszczelarski

Grupa osób

Grupa do

12osób

Planowana liczba warsztatów

Planowana liczba

12warsztatów

Czas warsztatu

Czas warsztatu

3godziny

Pszczoły zawsze były ważną i nieodłączną częścią ekosystemu. Miliony lat ewolucji sprawiły, że wzajemne uzależnienie istnienia roślin owadopylnych i pszczół wyklucza brak jednego z nich w ekosystemie. Większość kwiatów swymi rozmiarami i budową przystosowały się do zapylania właśnie przez pszczoły. Pszczoły natomiast przystosowały się do jak najlepszego wykorzystania zasobów pokarmu znajdującego się w kwiatach. Tak też powstał cykl biologiczny pszczelich rodzin dostosowany do rocznego rytmu kwitnienia. Możemy to zaobserwować zarówno w naszym, europejskim klimacie, jak i w tropikach, gdzie występują pory suche i deszczowe. Jednak wraz z rozwojem cywilizacji, ta harmonijna symbioza stopniowo jest deformowana przez zmiany w środowisku spowodowane obecnością człowieka.

Zdjęcie 5

W ostatnich latach zmiany te zaszły tak daleko, że zagrażają dalszemu istnieniu pszczół. Ponoć Albert Einstein powiedział, że po wyginięciu pszczół ludziom pozostaną jeszcze 3-4 lata egzystencji. Niestety nie był to koszmarny żart tylko wynik obserwacji i przemyśleń. Jeżeli istnienie ponad 80% roślin jest uzależnione od zapylania przez owady, to jak przyroda mogłaby bez nich funkcjonować? Jeżeli pszczoły wyginą to prawdopodobnie nikt więcej nie zapyli roślin. Taka wyrwa w łańcuchu pokarmowym będzie miała ogromne konsekwencje dla całej przyrody i nawet najlepsza symulacja komputerowa nie jest w stanie tego pokazać. Zapewne ludzie przetrwają, tylko jaka to będzie przyszłość?

Korzyści z obecności pszczół w rolnictwie są doceniane nie od dziś, jednak mniej mówi się o ich roli w środowisku naturalnym. Warto więc podkreślić, że ekonomiczna wartość zapylania przez owady pszczołowate wykracza ponad produkcję rolniczą. Pszczoły zapylają wszystkie rośliny, nie tylko uprawne. W przypadku upraw sadowniczych, gdzie główny plon stanowią owoce, zapylanie roślin przez owady jest jedynym zabiegiem umożliwiającym zwiększenie plonów. Wszystkie pozostałe zabiegi stosowane po zapyleniu, np.: z użyciem regulatorów wzrostu, herbicydów, fungicydów czy insektycydów mają jedynie działanie pielęgnacyjne.

Zdjęcie 6

Ważną rolą pszczół jest również zapylanie rodzimych gatunków roślin, które dostarczają pokarm dzikim zwierzętom, a to stanowi element prawidłowego funkcjonowania ekosystemu. Właściwe zapylenie roślin przez pszczoły to jedyny sposób na zachowanie bioróżnorodności, tak bardzo ważnej dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu. Znaczenie tego jest coraz większe ze względu na postępującą degradację środowiska, ginie coraz więcej gatunków roślin i zwierząt, a to właśnie pszczele zapylanie roślin utrzymuje tę równowagę. Praca pszczół pozwala na kontrolę erozji gruntów, wpływa na upiększanie środowiska życia człowieka, jednocześnie ma też pośredni wpływ na wysokość dochodów.

W zachowaniu gatunków roślin owadopylnych pszczoła miodna (łac. apis mellifera) jest niezastąpiona, spośród wszystkich owadów, także zapylających, posiada wyjątkowe i niepowtarzalne cechy. Jedną z nich jest „wierność kwiatowa”, czyli zbiór pokarmu z jednego gatunku roślin do czasu zakończenia kwitnienia (w zależności od rasy). Kolejną istotną cechą jest zimowanie rodzin pszczelich, ta cecha pozwala na zapylanie roślin już wczesną wiosną, gdy innych owadów jest bardzo mało. Możliwość „tresowania pszczół” jest bardzo istotną zaletą, ilość pszczół w okolicy można nie tylko regulować przez przewożenie pasiek, ale również można „kierować” ich lotem na określone rośliny.

Ciekawym kierunkiem jest rozwój pszczelarstwa miejskiego, które pozwala na zwiększenie zieleni w miastach, dostarcza wyjątkowo czystego miodu (w miastach nie stosuje się środków ochrony roślin), a także pozwala przybliżyć „miastowym” te pożyteczne i niesamowicie zorganizowane owady. Właśnie takiemu bliższemu poznaniu będą służyły te warsztaty oparte przede wszystkim o możliwość bezpośredniego kontaktu z pszczelą rodziną.

Podsumowanie sezonu pszczelarskiego

Zajęcia będą polegały na:

  • zapoznaniu się z biologią pszczół (przy wykorzystaniu przygotowanych pomocy dydaktycznych);
  • pszczoły miodne i niemiodne, czyli ile gatunków pszczół jest na świecie i czy wszystkie produkują miód?
  • poznaniu budowy różnych typów uli i podstawowych informacji o gospodarce pasiecznej;
  • poznaniu narzędzi pszczelarskich, ich zastosowania; – prac wykonywanych sezonowo w pasiece;
  • przebraniu się w odpowiednie stroje i podglądaniu życia pszczół podczas przeglądu w ulu;
  • degustacji miejskiego miodu; – wykonaniu ramek z węzą do ula typu dadant;
  • wykonaniu świec z węzy.

Po zajęciach uczestnicy będą mogli zabrać samodzielnie wykonane świece.

Zapisz się na warsztaty

Wybierz się w pasjonującą wycieczkę do krainy pszczół, dowiedz się jak powstaje miód i dlaczego warto dbać o te pożyteczne owady!