Warsztat ekologiczny

Warsztat ekologiczny

Grupa osób

Grupa do

12osób

Planowana liczba warsztatów

Planowana liczba

12warsztatów

Czas warsztatu

Czas warsztatu

3godziny

Obecne działania na rzecz ochrony przyrody nie są współmierne do problemu, jakim jest jej degradacja. Rozwój cywilizacji zaburza naturalne środowisko. Podstawowym zagrożeniem jest nadmierny konsumpcjonizm. Im więcej kupujemy, tym bardziej uszczuplamy zasoby środowiska. Zapominamy przy tym, że stanowimy nieodłączną część przyrody. Tymczasem zachowanie jej w dobrym stanie jest istotne nie tylko dla nas, ale i dla przyszłych pokoleń.

Negatywne zjawiska ekologiczne oraz bezmyślna działalność człowieka powodują reakcję łańcuchową, zagrażającą środowisku naturalnemu. Znaczne obszary uprawnej ziemi zamieniają się w jałowe pustynie. Zagrożone są lasy, zielone płuca ziemi. Codziennie giną kolejne ga­tunki fauny i flory. Skażenie powietrza, wody czy gleby niszczy otaczającą nas naturę. Szczególnie groźne są substancje, które uwolnione do środowiska prowadzą do ostrego kryzysu ekologicznego, a coraz częściej do katastrofy.

Zdjęcie 5

Rzeczywistość nie napawa optymizmem. Zwłaszcza, że wciąż się utrzymują przekonania o wyższości wartości ekonomicznych nad ekologicznymi. Cześć ludzi traktuje środowisko naturalne jako miejsce wypoczynku, ucieczkę od codzienności. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, że swoim działaniem mogą przyczynić się do poprawy stanu przyrody. Ludzie zauważają problem, ale się z nim nie utożsamiają. Degradacja środowiska jest dziełem człowieka.

To przede wszystkim wytwarzane przez niego zanieczyszczenia wody, gleby i atmosfery. Dlatego tak ważne jest kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych już u najmłodszych. Im szybciej edukacja ekologiczna zagości w życiu dzieci, tym większa pewność, że będą prawidłowo żyć w zgodzie z naturą. Niemalże wszystko, co nas otacza, może być inspiracją do tego, by zaszczepiać w dzieciach ducha ekologii.

Zdjęcie 6

Celem ekowarsztatów jest:

  • zbliżenie dziecka do świata;
  • kształtowanie opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt;
  • doprowadzenie do zrozumienia miejsca i roli człowieka w przyrodzie;
  • pokazanie, jak być wrażliwym, odpowiedzialnym i empatycznym.

Zajęcia będą polegały na:

  • poznaniu zwierząt gospodarskich, zwiedzaniu mini zoo (zagroda kóz i owiec oraz kurnik) wraz ze zbieraniem jaj;
  • zabawie w małych ornitologów, rejony Folwarku Wawer są chronione projektem Natura 2000 (dolina środkowej Wisły), jest to „obszar specjalnej ochrony ptaków”, za pomocą lornetki dzieci będą szukały zagrożonych gatunków ptaków;
  • wyprawie brzegiem Wisły i podpatrywaniu najmniejszych mieszkańców przy pomocy lup. Wyprawa połączona z wyzwaniem, kto zbierze więcej śmieci;
  • zabawie dot. segregacji śmieci i recyklingu;
  • przekazaniu informacji na temat zdrowego odżywiania się oraz wycieczce do ekologicznego ogrodu warzywno-owocowego.

Każde dziecko będzie mogło wybrać jedną roślinę i ją zjeść. Wspólna praca grupy w celu posadzenia sadzonki drzewa (lub innych roślin).

Każde dziecko podczas ekowarsztatów otrzyma nasiona pewnej rośliny, otrzyma również ekopojemnik wraz z ziemią oraz instrukcję hodowli.

Gatunek rośliny będzie niespodzianką.

Zapisz się na warsztaty

Człowiek jest częścią środowiska, w którym żyje i tylko od jego świadomości i odpowiedzialności zależy, czy będzie je nadmiernie degradował.